Vyhledávání:

Tip Grady


103744-web_213

 

 

 

 

Chcete se osvobodit od každodenní rutiny, ale nevíte, kde začít? Uznávaný autor a podnikatel John Williams vám za pouhých 30 dnů pomůže uskutečnit váš nápad a začít se jím živit - a to i v případě, že jste na nic skvělého doposud nepřišli! Stačí, když se budete svému nápadu věnovat 20 minut denně.

 

Generální partner:

rossmann_239_239

Hlavní partneři:

cesky_porcelan_75_124manner84_84

Partneři:

 

 

 

 

V DNA firmy: úsilí, píle, investice

V DNA firmy: úsilí, píle, investice

12.5.2017

b17w4685-web_1000 Stát se Manažerkou roku 2016? Myslela na tuto možnost Ing. Marta Nováková, když souhlasila s nominací do prestižní soutěže MANAŽER ROKU? Jak ji znám, asi těžko. Neprotestovala, když její tým nabídnul, že vyplní přihlášku, ale určitě to vzala s nadhledem i jistou zdrženlivostí, protože věděla, že život nese závažnější náměty k přemýšlení i řešení. Ostatně znám ji už skoro dvě desetiletí a také vy, naši čtenáři ze stránek nejen Madam Business, ale také Prosperity. Rozhovorů s touto osobností jsme přinesli několik. Pravdou je, že jsem na této ženě obdivovala vždy právě její manažerské dovednosti, hlavně odvahu delegovat, vyžadovat výsledky, neustupovat, ale i riskovat a jít za novým. Má to něco do sebe. 

Tentokrát naše řádky však nejsou rozhovorem s Martou Novákovou, ale anketou, kterou jsme připravili se členy managementu U&SLUNO a.s. Jiřím Bílým, generálním a obchodním ředitelem, Lukášem Václavíkem, servisním ředitelem, Silvií Grygarovou, finanční a provozní ředitelkou, a Radimem Tvardkem, ředitelem oddělení delivery:

U&SLUNO získalo na prestiži - předsedkyně představenstva Ing. Marta Nováková obdržela titul Manažerka roku 2016. Čím podle vás porotu nejvíce zaujala?

Jiří Bílý

Nemyslím si, že prestiž zvyšuje firmě vítězství v jakýchkoliv anketách nebo soutěžích. Společnost U&SLUNO si 26 let buduje prestiž na trhu především tvrdou a kvalitní prací u svých zákazníků. Být úspěšnou firmou v oboru, jako je ten náš, stojí obrovské úsilí, píli, investice a snad právě toto porotu zaujalo. Marta toto od prvopočátku integrovala do „DNA" firmy a my se snažíme navázat na to, co je pro firmu typické. Důležitý je spokojený zákazník, kterému naše práce přináší užitek ve formě optimalizací jeho aktivit a procesů. A my se pro to snažíme udělat maximum.

Lukáš Václavík

To je potřeba zeptat se členů poroty. Ale pokud bych byl členem poroty já, ocenil bych především energii, pracovitost, nasazení, otevřenost a vizionářství, se kterými Marta Nováková přistupuje k novým projektům a výzvám. Uvedený přístup se pak projevuje ve výsledcích jejích aktivit, a to ať už se jedná o společnost U&SLUNO nebo o působení ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Pokud se bavíme o společnosti U&SLUNO, je třeba si uvědomit, že tato firma působí na trhu více než 26 let a její pozici je možno označit za velmi úspěšnou. Asi není třeba zdůrazňovat, že se v našem případě jedná o trh nesmírně dynamický s velkým množstvím tuzemských i zahraničních hráčů. Pokud s Martou Novákovou hovoříte, nemůžete si nevšimnout jejích hlubokých znalostí a širokého rozhledu z různých oblasti businessu - tedy nejen z oblasti obchodu a logistiky.

Radim Tvardek

Myslím, že je to ocenění Marty Novákové za její dlouhodobé působení v nejvyšších řídících funkcích společnosti U&SLUNO, v podstatě od začátku fungování společnosti. S tím souvisí i její působení ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jakožto profesní organizace v oblasti retailu, kde v posledních dvou letech úspěšně zastává pozici prezidentky. Už samotné zvolení do čela této organizace vyjadřuje ocenění a respekt k její práci, a taktéž důvěru v prosazování zájmů a obhajobě stanovisek maloobchodních řetězců.

Jaká je Marta Nováková v pozici manažerky? Co na ní obdivujete?

Lukáš Václavík

Já na Martě Novákové obdivuji celou řadu věcí - především je to neskutečná energie a pracovitost, schopnost b17w4694-web_1000 nadchnout se pro věc a poté na ní zapáleně pracovat. Dokáže velmi dobře motivovat tým svých spolupracovníků a to své nadšení a zapálení na ně přenést. Tato schopnost se dle mého názoru v několika okamžicích v historii společnosti ukázala jako klíčová. Oceňuji, že jako manažerka dokázala vytvořit podmínky pro osobní růst řady pracovníků, kteří do společnosti nastoupili s nulovými či minimálními zkušenostmi, a dala jim příležitost. Potom již bylo na daných osobách, zda tuto příležitost uchopili nebo ji nevyužili. Vzpomínám si na řadu diskuzí, které jsem s Martou Novákovou na začátku své kariéry absolvoval - tehdy s čerstvým diplomem z VŠ a „bohatými" zkušenostmi vysokoškolského absolventa. Po těch letech musím přiznat, že ve většině případů měla pravdu. Velmi často si na to vzpomenu, když vedu obdobné diskuze s našimi nováčky. Ale co obdivuji nejvíce je, že se dokázala prosadit a vybudovat středně velkou společnost, která na trhu úspěšně působí již téměř tři desetiletí.

Jiří Bílý

Neúnavná, cílevědomá, tvrdá obchodnice a vyjednávačka, maximálně náročná na sebe i své spolupracovníky.

„Se" má dovolenou, „snaha není koksovatelná".

Cílem je spokojený zákazník.

I emoce jsou silným komunikačním prostředkem!

Je nutné se stále učit.

To jsou atributy, které Marta vyznává a které pokud nepřijmete, nemáte ani v současnosti ve firmě šanci... Vše si přenesla i do nové role prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu a její zápal, osobní angažovanost a nasazení pro tuto pozici je pro mne inspirací.

Silvie Grygarová

Marta Nováková klade vysoké požadavky na sebe i na své spolupracovníky a kolegy. Jako manažerka je velmi náročná. Nejvíce si cením její vytrvalosti, díky které byla schopna obstát v převážně mužském businessu a vybudovat firmu, která je v oboru IT úspěšná již déle než 25 let.

 

Proč ve firmě pracujete? Máte prostor k seberealizaci a k tomu, abyste „věci dělali po svém"? Co vás nejvíce naplňuje při práci v U&SLUNO?

Radim Tvardek

Ve firmě již pracuji více než 15 let. Na začátku byla příležitost, které jsem se chopil, a i když jsem neměl dostatečné zkušenosti, klíčem k úspěchu byla aktivita, chuť i odvaha převzít odpovědnost za příležitosti, které se nám otevíraly. Výsledkem bylo vybudování úspěšné a dlouhodobé spolupráce s významným klientem, která pokračuje dodnes i beze mne. Jsem přesvědčen, že naše firma i v současnosti nabízí mnoho příležitostí, jak se uplatnit a dále růst. Neustále se rozvíjíme a po celou dobu mé činnosti v U&SLUNO jsme stabilní a důvěryhodnou firmou, která akcentuje potřeby svých zákazníků. Důležitými faktory jsou firemní prostředí a klíčoví spolupracovníci, a také rozmanitá firemní klientela, jejíž součástí jsou jak české, slovenské a  v našem případě také ukrajinské retailové společnosti, tak nadnárodní řetězce.  

Silvie Grygarová

Do U&SLUNA jsem nastoupila v roce 2010. Pro mne osobně je práce v této společnosti stále příležitostí se vzdělávat, a to nejen po odborné stránce, ale také v důsledku spolupráce s kolegy, kteří mají dlouholeté zkušenosti a praxi v řízení a obchodování. Vážím si důvěry, kterou mi Marta Nováková dala, díky níž jsem členkou managementu společnosti a která mi s mými kolegy umožňuje dále budovat a rozvíjet U&SLUNO.

Lukáš Václavík

U&SLUNO je de facto první společnost, do které jsem po vysoké škole nastoupil a pracuji zde již 17. rokem. f18i6902-web_1000 Prošel jsem si několika pozicemi a byl u jejího růstu, kdy se z malé téměř rodinné firmy rozvinula do stávající podoby stabilní středně velké společnosti působící nejen na tuzemských, ale rovněž na mezinárodních trzích. Já osobně oceňuji především možnost seberealizovat se, nebýt jen malým kolečkem ve velkém soukolí, ale mít možnost výraznou měrou ovlivňovat business a celkové směřování společnosti. Dalším významným důvodem je práce na atraktivních projektech, pro významné zákazníky, se zajímavými lidmi, s možností uplatnit nové trendy a moderní technologie. Společnost U&SLUNO tak nejen mně, ale samozřejmě i ostatním pracovníkům, umožnila osobní růst. Osobně si pak nejvíce cením možnosti přijít za Martou Novákovou s jakýmkoliv problémem, a to nejen pracovním. Za celou dobu, co se známe, se mi nestalo, že by mne nevyslechla a neporadila či nepomohla. Kdybych měl použít jen jedno slovo, proč jsem ve firmě zůstal tak dlouho, tak by to bylo slovo důvěra. Martě Novákové jsem věřil a věřím.

Jiří Bílý

Důvodů, proč ve firmě pracuji, je hned několik a nechtěl bych je dávat do kontextu s titulem Manažerka roku. Co je však podstatné - Marta spoluvybudovala z ničeho společnost, která má své opodstatnění a své místo na trhu. Mne osobně tato práce baví a vzhledem k tomu, že svoji osobní existenci mám spojenou s firmou s malými přestávkami již více než 17 let, svým způsobem za firmu dýchám. Cením si, že nám Marta dala důvěru a operativní řízení společnosti předala. A důvěra je z mé strany opětována. Nutno říct, že toto předání nebylo a není „bezbolestné", ale učíme se a snad se nám to daří. Učí se Marta, učíme se i my. Ve strategických otázkách Marta stále výrazně ovlivňuje chod firmy.

Na druhou stranu si myslím, že v současnosti již není absolutní rovnítko mezi Martou a firmou, jako to bylo v minulosti. Naše společnost se změnila, vyrostla a kompetence předáváme tam, kde jsou a je jich třeba. A já mám radost z toho, že to funguje a těší to i Martu.


Co je pro Martu Novákovou příznačnější? Důraz na výsledky nebo cesta k nim?

Lukáš Václavík

Při diskuzi o výsledcích si vždy vzpomenu na rčení, které Marta Nováková často používá. Jedná se o rčení ve smyslu „Baťa za výsledky odměňoval a za snahu vyhazoval."  Slovo snaha je tak v naší společnosti téměř zakázáno! Podle mého názoru uvedená slova názorně vystihují podstatu, že můžeme na některých věcech pracovat velmi intenzivně, klidně 14 hodin denně, ale pokud nejsou korunovány příslušným výsledkem, tak se vynaložené nasazení nevrátí a nezúročí v adekvátním efektu. Pokud hovoříme o výsledcích a efektu, tak se samozřejmě nemusí jednat o finanční či ekonomické atributy, ale o jakýkoliv cíl či efekt, který danou aktivitou sledujeme. Z uvedeného je zřejmé, že nestačí „snažit se", ale je potřeba pracovat velmi efektivním způsobem a zejména mít „tah na branku". Pokud se neosvědčí zvolený postup, je potřeba neztrácet čas, rychle vyhodnotit a zvolit postup jiný.

Jiří Bílý

Podle mého názoru Marta především nesnáší lenost, nepřevzetí plné odpovědnosti za svěřený úkol a nepřemýšlení v celém kontextu situace a problému. Výsledek je důležitý, cesty k němu jsou v mnoha případech obtížné, není však přípustné rezignovat a nepřijít na vhodné řešení.

Silvie Grygarová

Marta Nováková klade důraz na výsledky, je pro ni charakteristická věta, kterou jsem od ní slyšela mnohokrát: Snaha se možná někde cení, ale výsledky se oceňují.

 

 ve spolupráci s managementem firmy U&SLUNO připravila Eva Brixi

Vytisknout stránku / Poslat odkaz


Placené materiály jsou označeny symbolem ***.
© 2006-2017 RIX, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Prosperita Madam Business je registrovaná ochranná známka.

Vyrobil Design4net.cz.